foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Школа — це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.


Вітаємо Вас на офіційному сайті
                                                       Сарненського ліцею №4                                                             Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області 


34500, Україна, Рівненська обл., м.Сарни, вул. Чорновола, 2
Тел. (03655) 2-14-90,  (03655) 2-11-16, E-mail: znz4-sarny@ukr.net


 

Головне меню

Авторизація

                                                                              Педагогічна рада "Сучасний вчитель - агент змін" (натисни)


        Зараз в українському суспільстві є великий запит на зміни, а ще більший – на людей, які можуть почати ці зміни. Але яку б галузь чи напрямок ми не обрали, завжди можна знайти цих «агентів», які попри зовнішній тиск, брак ресурсів і підтримки, роблять своє середовище та країну кращими. А тим більше – вчителі.
          За новим Державним стандартом освіти ключовою фігурою Нової української школи є вчитель, оскільки якість освіти не може бути вище якості вчителів, які у ній працюють. Новий Державний стандарт лише набирає силу, але вже зараз теми: якою буде Нова школа і Новий учитель, є найбільш дискусійними на сторінках освітніх видань та сайтів.
        Сучасний вчитель – це професіонал, який знаходиться у постійному творчому пошуку, а також у пошуку відповіді на актуальне проблемне питання «чого навчать школярів?». Сучасному вчителю необхідні гнучкість і нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких змін умов життя. А це можливо лише за умови високого рівня професійної компетентності, наявності розвинених професійних здібностей. Про це ми читаємо в державній національній програмі «Освіта», де наголошується, що один із головних шляхів реформування освіти полягає в необхідності «підготовки нової генерації педагогічних кадрів, підвищення їхнього професійного та загальнокультурного рівня». Конкурентоспроможний вчитель повинен володіти надзвичайними можливостями впливати на проблеми світогляду особистості настроїв і моральності учнів. Учитель сучасної школи повинен не просто вчити, він повинен формувати духовно інтелектуальну творчу особистість, адаптовану до сучасних вимог, різнобічно розвинену, соціально зрілу, яка успішно засвоює ціннісний нормативний досвід поколінь, виробляючи свій власний досвід діяльності, творчості, спілкування. Головними технологіями формування сучасного конкурентоспроможного вчителя можна назвати такі: технологія саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації, підвищення професійно – фахового та індивідуально – особистісного рівня впродовж всієї педагогічної діяльності та всього життя ; технологія методичної мобільності і оновленого способу мислення; технологія системного застосування компетентнісних, особистісно зорієнтованих технологій у освітньому процесі ; технологія інноваційності та вміння адаптуватися у сучасному освітньому просторі; технологія критичного мислення; технологія формування системи цінностей з урахуванням особистих запитів, норм ситуації та естетичних уподобань для формування духовно – ціннісних орієнтацій учнів. Одним словом, конкурентоспроможний фахівець – це особистість, яка є дослідником, творцем нових знань, проектувальником свого життя.
    Очікуваним результатом роботи педагогічної ради виступає подальше осмислення проблеми, розширення й систематизація знань і досвіду учасників щодо впровадження компетентнісно орієнтованого підходу до навчання й виховання, сприяння розбудові національної моделі освіти на засадах національних традицій.

Засідання педагогічної ради (натисни)

       Зараз в українському суспільстві є великий запит на зміни, а ще більший - на людей, які можуть почати ці зміни. Але яку б галузь чи напрямок ми не обрали, завжди можна знайти цих "агентів", які попри зовнішній тиск, брак ресурсів і підтримки, роблять своє середовище та країну кращими. І це - вчителі. Ключовою фігурою Нової української школи є вчитель, оскільки якість освіти не може бути вище якості вчителів, які в ній працюють. Який же він - Новий сучасний вчитель? Учителі Сарненського ліцею #4 спробували розібратися на педагогічній раді "Сучасний вчитель - агент змін".
     Розпочала педагогічну раду заступник директора Світлана Оніщук, яка нагодосила на актуальнсті даної теми. Модераторами педагогічної ради були педагоги закладу, а саме: Оксана Морозюк, Софія Заєць, Катерина Чмерук, що є учасниками STEM - майстерні. Було проведено майстер клас по використанню інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій.
      Директор ліцею Тетяна Василенко зазначила, що педагогічна рада пройшла цікаво та змістовно, кожний педагог зміг взяти для себе щось важливе та корисне.

2024 Copyright Сарненський ліцей №4 Rights Reserved