foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Школа — це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.


Вітаємо Вас на офіційному сайті
                                                       Сарненського ліцею №4                                                             Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області 


34500, Україна, Рівненська обл., м.Сарни, вул. Чорновола, 2
Тел. (03655) 2-14-90,  (03655) 2-11-16, E-mail: znz4-sarny@ukr.net


 

Головне меню

Авторизація

                       

Сарненський  ліцей №4

Сарненської районної ради

Рівненської області

 

НАКАЗ

04.09.2021                                  м. Сарни                                           №98

 

Про організацію зміст і форми

методичної роботи з педагогічними

працівниками школи у 2021 – 2022 навчальному році

 

З метою модернізації інформаційно-методичної роботи з педагогічними працівниками школи для практичної реалізації законодавства України щодо розвитку та вдосконалення освітньої галузі, забезпечення рівного доступу до якісної освіти шляхом підвищення загальної і професійної культури педагогів, створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їх психологічної та професійної компетентності, широкого впровадження досягнень педагогічної науки і педагогічного досвіду,

 

НАКАЗУЮ:

1.Забезпечити участь педагогів навчального закладу у проведенні методичної роботи  в межах Сарненського освітнього округу № 2.

2.Затвердити склад методичної ради, що додається.

3.Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними працівниками школи, що додається.

3.1. Організувати роботу шкільних педагогічних студій:

- вчителів гуманітарних наук. Керівником призначити Собору О.О., вчителя української мови та літератури.

- вчителів природничо-математичного циклу. Керівником призначити Радька Р.М., вчителя математики.

- вчителів початкових класів. Керівником призначити Копищик О.В., вчителя початкових класів.

- вчителів, які навчають дітей з особливими потребами. Керівником призначити Галушко А.В., вчителя початкових класів.

-  вчителів суспільних предметів. Керівником призначити Наумич Т.Д., вчителя історії.

- класних керівників 1 - 11 класів. Керівником призначити Мельник О.М., класного керівника 5 класу.

3.2.Організувати роботу Школи педагогічної майстерності. Керівником призначити Клеваку Н.І., учителя української мови та літератури.

3.2.1.Забезпечити дієвість секцій для молодих педагогів, які мають стаж роботи до 3-ьох років.

3.2.2. Забезпечити дієвість секцій для молодих педагогів, які мають стаж роботи до 5-ти років.

3.3.Організувати роботу Школи технологічної майстерності. Керівником призначити Корзун Л.В., учителя інформатики.

3.4.Організувати роботу Школи медіаграмотності. Керівником призначити Бучко Л.С., учителя англійської мови.

3.5.Організувати роботу авторської творчої майстерні. Керівником призначити Морозюк О.Є., вчителя біології.

3.6.Організувати роботу майстерні «Педагогічна скарбничка НУШ». Керівником призначити Радчук В.М., вчителя початкових класів.

3.7. Продовжити роботу методичного консульпункту за участю молодих вчителів та керівників шкільних методичних структур. Керівником призначити Оніщук С.П., заступник директора школи з навчально – виховної роботи.

3.8.Продовжити роботу практикуму з теми «Створення безпечного інклюзивного середовища в освітньому просторі». Керівником призначити Якимчук Р.М., логопед.

4. Забезпечити участь учителів закладу у проведенні обласних та районних навчально-методичних заходів.

5.Щомісячно проводити інструктивно-методичні наради з питань організації навчально-виховного процесу.

6.Продовжити практику презентацій шкільних педагогічних студій.

7. Провести:

7.1. Шкільний тур конкурсу - ярмарку педагогічної творчості (січень 2022 року).

7.2. Презентацію творчих доробків учителів, що атестуються.

8. Продовжити випуск інформаційно-методичних дайджестів –1 раз на квартал.

9. Активізувати видавничу діяльність творчих здобутків учителів закладу.

10. Продовжити створення авторських блогів класних керівників та учителів-предметників, керівників гуртків, студій.

11. Залучити учителів до роботи в районних та обласних методичних структурах.

12. Забезпечити участь педагогічних працівників школи в проходженні курсової підготовки.

13. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Оніщук С.П. даний наказ довести до відома всіх педагогічних працівників закладу.

14. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Оніщук С.П.

 

 

            Директор ліцею                                                          Т.М. Василенко

З наказом ознайомлена                                                          С.П. Оніщук

 ______________________________________________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Сарненського ліцей №4

від 04.09.2021 №98

 

Склад науково-методичної ради Сарненського ліцею №4

 1. Оніщук С.П. - заступник директора з навчально-виховної роботи, голова ради.

2.Якимчук Р.М. –логопед.

Члени ради:

3. Клевака В.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи.

4. Єгорова А.К. – заступник директора з виховної роботи.

5. Копищик О.В. – вчитель початкових класів, керівник шкільної педагогічної студії вчителів початкових класів та індивідуального навчання.

6. Клевака Н.І. - учитель української мови та літератури, керівник Школи педагогічної майстерності.

7. Мельник О.М. – класний керівник 5-А класу, керівник шкільної педагогічної студії класних керівників 5 -11 класів.

8. Івченко О.Є. – учитель української мови та літератури, керівник шкільної педагогічної студії вчителів гуманітарних наук.

9. Морозюк О.Є. – учитель біології, керівник авторської творчої майстерні.

10. Магеровська Л.С.– практичний психолог школи.

11. Бучко Л.С. – керівника Школи медіа грамотності.


Схвалено                                                                                                 Затверджено

Методичною радою                                                                               Наказ Сарненського ліцею №4

Сарненського ліцею №4                                                                        від 04.09.2021 №98                     

Протокол № 01 від 01.09. 2021р.

 

 

ВИМОГИ

ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ

МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ

З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

САРНЕНСЬКОГО ЛІЦЕЮ № 4

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА  ― важлива складова післядипломної педагогічної освіти, що має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів навчальних закладів, досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу. Вона ґрунтуватися на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням досвіду діяльності педагогів і конкретного аналізу результатів навчально-виховного процесу. Участь у методичній роботі має бути професійним обов’язком кожного педагогічного працівника. 

Основними функціями науково-методичної роботи є такі: планування, організація, діагностична, прогностична, моделююча, компенсаторна, відновлювальна, коригуючи, координуюча, пропагандистська, контрольно-інформаційна. 

Одним із завдань методичної роботи на сучасному етапі є активізація творчих здібностей учителів. Творчий характер закладений у самій суті професії педагога. Його дії не копіюють попередні, динамізм навчально-виховного процесу вимагає оптимального рішення в кожному конкретному випадку. До творчості спонукає вчителя і сьогоднішній учень ― розвинена і нестандартна особистість , вимоглива до свого наставника. Отже, нині необхідно формувати тип вчителя-новатора, справжнього фахівця. 

Успіх навчально-виховного процесу залежить від того, чи відмовиться педагог від стереотипів минулих часів, чи готовий він засновувати стосунки з учнями на принципах гуманізму. Дійсність вимагає позбутися звичних установок, шукати нові форми спілкування як з учнями, так і з їхніми родинами. 

 

 

Критеріями фахової підготовки має стати рівень загальної культури вчителя та специфічні педагогічні характеристики: розуміння принципу природо відповідальності, що враховує природні задатки дитини, закономірності її розвитку; високий рівень володіння методикою знання дитячої психології.

Мета: удосконалення педагогічного процесу, спрямованого на підвищення якості навчальних досягнень учнів; формування позитивної мотивації до самоосвіти педагогічних працівників, ключових компетенцій педагогічного та учнівського колективів.

Основні завдання Сарненського ліцею №4:

-   Оптимальний вибір моделі методичної роботи з педагогічними кадрами.

- Оновлення системи викладання навчальних предметів за рахунок інноваційних технологій.

- Створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників.

- Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес та управлінську діяльність школи.

-   Організація й активізація роботи творчих груп.

-   Визначення оптимальних напрямків розвитку учнів.

-  Підвищення рівня навчальних досягнень учнів на основі самоосвітньої діяльності.

-  Розвиток креативності вчителів та учнів.

 

ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Індивідуальні

 1. Стажування.
 2. Самоосвіта вчителя.
 3. Конкурс « Учитель року».
 4. Атестація .
 5. Індивідуальні консультації.
 6. Наставництво.

Групові

 1. Робота методичних студій.
 2. Авторська творча майстерня.
 3. Майстерня «Педагогічна скарбничка НУШ».
 4. Школа педагогічної майстерності.
 5. Методичний консульпункт.
 6. Практикум з теми «Створення безпечного інклюзивного середовища в освітньому просторі».
 7. «Програма 15» міжнародна програма «Кроки по камінню».
 8. Тренінги.

Масові

 1. Педрада.
 2. Психолого - педагогічні семінари.
 3. Методичні виставки.
 4. Інструктивно – методичні наради.
 5. Предметні декади.
 6. Наради за участю директора.
 7. Творчі звіти.
 8. Педагогічні читання.
 9. Тиждень молодого учителя.
 10. Презентація творчих груп.

 

Пріоритетом методичної роботи в ліцеї вважаємо постійний пошук нових педагогічних технологій, ідей і напрямів. Усі методи, засоби, форми навчання є адекватними завданню формування духовної, морально – етичної, висококультурної, творчої особистості учня

 

 

2024 Copyright Сарненський ліцей №4 Rights Reserved