foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Школа — це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.


Вітаємо Вас на офіційному сайті
                                                       Сарненського ліцею №4                                                             Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області 


34500, Україна, Рівненська обл., м.Сарни, вул. Чорновола, 2
Тел. (03655) 2-14-90,  (03655) 2-11-16, E-mail: znz4-sarny@ukr.net


 

Головне меню

Авторизація

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

    Управління закладом освіти здійснює Засновник, уповноважений орган, в межах повноважень, визначених Засновником, керівник                 закладу освіти (директор), колегіальний орган управління закладу (педагогічна рада), колегіальний орган громадського самоврядування (загальні збори), повноваження яких регламентуються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».

   Засновник закладу загальної середньої освіти або уповноважений ним орган (посадова особа):

затверджує статут (його нову редакцію), укладає засновницький договір у випадках, визначених законом;

затверджує положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти та склад конкурсної комісії;

приймає рішення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти;

укладає (розриває) строковий договір (контракт) з керівником закладу освіти, у порядку визначеному Засновником, у відповідності до вимог чинного законодавства;

затверджує за поданням закладу загальної середньої освіти стратегію розвитку такого закладу;

фінансує виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти, у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом освіти;

утворює та ліквідує структурні підрозділи у заснованих ним закладах загальної середньої освіти;

здійснює контроль за використанням закладом загальної середньої освіти публічних коштів;

здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками;

затверджує кошторис закладу загальної середньої освіти, у тому числі обсяг коштів, що передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та контролює його виконання.

   Засновник закладу освіти зобов’язаний:

забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

забезпечити відповідно до законодавства створення в закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

  Засновник не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах автономних прав, визначених законодавством про освіту та цим Статутом.

  Уповноважений засновником орган управління здійснює управління закладом освіти в межах делегованих засновником повноважень.

 

2024 Copyright Сарненський ліцей №4 Rights Reserved